Drop in konsultation

Fra 1. marts 2016 er det muligt at komme til DROP IN KONSULTATION (dvs henvendelse i klinikken uden tidsbestilling og uden at ringe) dagligt fra kl. 8.00 til kl. 8.45 hvis det drejer sig om AKUT OPSTÅET SYGDOM.
Man vil blive behandlet i den rækkefølge man ankommer af den læge der er ledig.

Da disse drop in tider KUN er beregnet til AKUTTE problemstillinger vil der ikke være mulighed for samtidigt at tage andre problemstillinger op. Vi henstiller til vore patienter at respektere dette ved at bestille konsultationstider til eventuelle øvrige problemstillinger. Dette vil give os meget bedre mulighed for at overholde de planlagte konsultationstider.

Efter kl. 8.45 vil der fortsat være mulighed for at få behandlet akut opstået sygdom, men af hensyn til klinikkens øvrige arbejdsopgaver og planlagte konsultationer bedes man ringe til klinikken for at få anvist et ca. behandlingstidspunkt.

Henvendelser som ikke kræver lægekonsultation, så som

    • Receptfornyelse
    • BT måling
    • Urinundersøgelse ved mistanke om blærebetændelse

kan fortsat ske uden tidsbestilling.

Drop in konsultationerne er primært beregnet til korte akutte problemstillinger, idet man typisk vil blive vurderet mellem de planlagte konsultationer.

Hvis man ønsker en  snak med lægen om ikke akutte problemstillinger tilrådes det at bestille en konsultation