Drop in konsultation

Det er muligt at komme til DROP IN KONSULTATION (dvs henvendelse i klinikken uden tidsbestilling og uden at ringe) dagligt fra kl. 8.00 til kl. 8.45 hvis det drejer sig om AKUT OPSTÅET SYGDOM.

Når man bliver registreret hos sekretæren bedes man oplyse, hvad henvendelsen drejer sig om. Lægen foretager visiteringen, derfor kan man ikke påregne at blive taget i kronologisk rækkefølge. Man kan ikke ønske at komme ind til en bestemt læge i drop in konsultationerne.

Da disse drop in tider KUN er beregnet til AKUTTE problemstillinger vil der ikke være mulighed for samtidigt at tage andre problemstillinger op. Vi henstiller til vore patienter at respektere dette ved at bestille konsultationstider til eventuelle øvrige problemstillinger. Dette vil give os meget bedre mulighed for at overholde de planlagte konsultationstider.

Efter kl. 8.45 vil der fortsat være mulighed for at få behandlet akut opstået sygdom, men af hensyn til klinikkens øvrige arbejdsopgaver og planlagte konsultationer bedes man ringe til klinikken for at få anvist et ca. behandlingstidspunkt.

Drop in konsultationerne er primært beregnet til korte akutte problemstillinger, idet man typisk vil blive vurderet mellem de planlagte konsultationer.

Hvis man ønsker en  snak med lægen om ikke akutte problemstillinger tilrådes det at bestille en konsultation