Om os

Vedbæk Lægeklinik er en klinik, som tager udgangspunkt i evidensbaseret medicin.
Vi lægger stor vægt på tillid i læge-patientforholdet baseret på gensidig respekt.
Vi er bevidste om, at man som patient har behov for og krav på effektiv og hurtig udredning og behandling, når først mistanken om en evt. sygdom er vakt. Vi har derfor i vores planlægning stort fokus på tiltag, som tilgodeser netop disse behov.

Vores laboratorium udfører:

Lungefunktionsundersøgelser

Elektrokardiogram

CRP -måling

INR – måling – svar med det samme

SR – sænkningsreaktion

Blodglucose

Hæmoglobinmålinger

Dag til dag urindyrkninger

Streptococ A test

Blodprøvetagning til indsendelse