Personale

MARIE
36 år
Uddannet farmaceut.
Tager sig af følgende funktioner:

sekretæropgaver
medicingennemgange
3 mdr`s diabetes, hypertensions- og KOL kontroller
CRP målinger
elektrocardiogram
lungefunktionsundersøgelse
blodprøver, suturfjernelser og sårkontroller