Sommerferielukket

Vi holder sommerferie i ugerne 26, 27, 28 og 29. Vi henviser her til øvrige klinikker i området. Der vil i løbet af juni komme en liste med de klinikker, som kan kontaktes, i de respektive perioder 

Afhængighedsskabende medicin

Sovemedicin og anden afhængighedsskabende medicin, herunder smertestillende medicin, kan som udgangspunkt kun ordineres ved personligt fremmøde i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9523

Personligt fremmøde skal ske hver 3. måned til lægesamtale