Sommerferielukket

Vi holder sommerferie i ugerne 26, 27, 28 og 29. Vi henviser her til øvrige klinikker i området. Der vil i løbet af juni komme en liste med de klinikker, som kan kontaktes, i de respektive perioder 

Om os

Vedbæk Lægeklinik er en klinik, som tager udgangspunkt i evidensbaseret medicin.
Vi lægger stor vægt på tillid i læge-patientforholdet baseret på gensidig respekt.
Vi er bevidste om, at man som patient har behov for, og krav på, effektiv, hurtig udredning og behandling, når først mistanken om en evt. sygdom er vakt. Vi har derfor, i vores planlægning, stort fokus på tiltag, som tilgodeser netop dette behov.